За останніми даними 75 заяв про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подали 50 сільськогосподарських товаровиробників Рівненщини. На сьогодні 17 заяв вже зареєстровано у Реєстрі, - інформує відділ обслуговування платників ГУ ДФС у Рівненській області.

Наразі відмовлено у включенні до Реєстру отримувачів бюджетної дотації 22 виробникам, через недотримання платниками вимог до заповнення поданих документів та запропоновано подати нові заяви.

«Оскільки з 1 січня 2017 року для сільськогосподарських товаровиробників скасовано спецрежим оподаткування ПДВ, то держава підтримуватиме аграріїв шляхом надання дотацій із бюджету. Ця фінансова підтримка держави стане в нагоді в період сезону сільськогосподарських робіт», - зазначає перший заступник начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук.

Нагадуємо, що представники аграрного бізнесу повинні врахувати, що заяви про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації у березні 2017 року (за результатами лютого) можуть бути подані до 01 квітня 2017 року. Для внесення до Реєстру сільськогосподарський товаровиробник подає заяву формою № 1-РОБД).

Заява може бути подана у паперовому вигляді до податкової інспекції за основним місцем обліку або засобами електронного зв’язку в електронній формі (через Електронний кабінет платника або «Єдине вікно подання електронної звітності»).

Заява, яка прийнята до розгляду, розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днів з дня її отримання. За результатами розгляду контролюючий орган або вносить сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру, або вмотивовано відмовляє у внесенні до Реєстру або звертається до заявника з пропозицією подати нову заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Інформація про результати розгляду заяв розміщується у приватній частині Електронного кабінеті платника. Дані Реєстру оприлюднюються на офіційному веб-порталі ДФС (у відкритій частині Електронного кабінету платника).

ГУ ДФС у Рівненській області

Зміни в оподаткуванні нерезидентів податком на прибуток

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII для нерезидентів передбачено можливість щороку отримувати від органів фіскальної служби підтвердження українською мовою щодо сплати податку.

Також внесено зміни щодо особливостей оподаткування нерезидентів, зокрема статтю 141 Податкового кодексу України  доповнено новим п.п. 141.4.11, яким визначено  правила оподаткування  доходів  нерезидентів  у  вигляді  процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам,  –  у разі виконання вимог щодо одночасного дотримання відповідних умов щодо таких коштів та нерезидентів.

Доходи  нерезидентів  у  вигляді  процентів  за  позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, оподатковуються за ставкою у розмірі  5%  у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів з одночасним дотриманням таких умов:

- кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені ним шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

- кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені з метою надання (прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту;

- нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів  включені  до  переліку  держав (територій),  затвердженого  Кабінетом   Міністрів   України.

Водночас підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу доповнено новими підпунктами 46 та 47, які  передбачають звільнення від оподаткування доходів нерезидента у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам (за умови їх відповідності вимогам  п.п.141.4.11  ст.141 Кодексу), які сплачуються резидентом на користь нерезидента або уповноваженої ним особи у  період  з  01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року.

Більш детально з цим роз’ясненням можна ознайомитись у листі ДФС України від 08.02.2017 №2991/7/99-99-15-02-01-17 "Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2017 році

ГУ ДФС у Рівненській області