Рівненська ОДПІ повідомляє, що відповідно до п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу України реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючогооргану у разі:
    1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
   2) припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного  реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
    3) у випадках, визначених п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податковим кодексом України.
    Згідно з п. 299.11 ст. 299 Податковим кодексом України у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених гл. І «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу ХІV Податковим кодексом України, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.
    У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Рівненська ОДПІ