Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що з 2016 року акцизний податок став обов'язковим реквізитом фіскального касового чека для роздрібних продавців, які торгують підакцизними товарами, а саме, алкогольними напоями, тютюновими виробами та паливом. У чеку мають бути вказані: назва податку, його ставка та загальна сума.
   Така вимога встановлена Наказом Міністерства Фінансів України від 21.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми N ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» який набрав чинності 11 березня 2016 року.
    Виняток становлять розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп'ютерних систем, до дня набрання чинності цим наказом, тобто до 11.03.2016
    Стосовно розрахункових документів, що друкуються всіма іншими реєстраторами розрахункових операцій, у разі відсутністі у фіскальному касовому чеку роздрібного акцизного податку – такий документ не прийматиметься як розрахунковий.

Рівненська ОДПІ

    З початку 2016 року Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області забезпечила надходження до Зведеного бюджету в сумі 219,2 тисяч гривень від розпорядження майном, що вважається безхазяйним і переходить у власність держави. Це на 73,9 тисяч гривень більше проти аналогічного періоду минулого року.
    Зокрема, реалізація «конфіскату» принесла до місцевого бюджету 90,5 тис.грн., до державного – 128,7 тис. гривень.
   Нагадаємо, що безхазяйне майно та майно, що перейшло у власність держави, передається на реалізацію на підставі акту опису і попередньої оцінки безхазяйного майна, який складається комісією чисельністю не менше трьох осіб у складі представників органу ДФС з обов’язковим залученням працівника підрозділу по роботі з безхазяйним майном, органу (організації), що зберігає це майно на дату складання акту, та суб’єкта господарювання, якому безхазяйне майно передається на зберігання (постанова КМУ від 28.08.1998 № 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним»).
    Безхазяйне майно, яке підлягає реалізації, передається суб’єкту господарювання, включеному до єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна.
   Кошти, одержані від реалізації майна, продуктів його переробки, утилізації перераховуються до відповідного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органів у строк, що становить не більш як сім банківських днів від дня продажу (передачі).

Рівненська ОДПІ

    Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.
Отже, лише після звітування щодо використання раніше отриманих готівкових коштів працівнику можна видавати готівку.
    За видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів застосовується штрафна санкція у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум.
    Зазначені норми передбачені п.2.11 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 та п.1 Указу Президента України від 12.06.1995 №436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки".

Рівненська ОДПІ

    Цьогоріч завдяки злагодженій співпраці Рівненської ОДПІ із місцевими органами влади проведено ряд заходів, спрямованих на легалізацію трудової зайнятості.
    Рівненська ОДПІ зазначає, що одним з найважливіших інструментів, який застосовують податківці для впливу на роботодавців, є проведення масово-роз’яснювальної роботи. І інструмент цей є таки справді дієвим, адже його ефективність наразі виражається у реальних тисячах гривень, які надходять до місцевого бюджету та державних цільових фондів. Бо саме завдяки переконанню керівників підприємств та підприємців під час співбесід на засіданнях відповідних робочих груп у районних радах та інспекції підвищилася офіційна заробітна плата у багатьох найманих працівників.
    Втім, є переконливіші і теж дієві інструменти – у визначених законодавством випадках здійснюються контрольно-перевірочні заходи відносно суб’єктів господарювання. З початку 2016 року працівники управління податків і зборів з фізичних осіб провели 4 фактичних перевірок фізичних осіб – підприємців, в ході яких виявили виплату заробітної плати «у конвертах» 2 найманим працівникам. Нарахування разом зі штрафними санкціями склали 19,9 тисяч гривень.
На сьогодні досить ефективними стали заходи з легалізації праці найманих осіб. Зокрема, з початку цього року за результатами співбесід з фізичними особами-підприємцями та керівниками юридичних осіб зареєстровано 1604 найманих працівники.
    З початку нинішнього року за результатами контрольно-перевірочної роботи у суб’єктів господарювання регіонів, що обслуговується Рівненською ОДПІ, виявлено виплату заробітної плати та інших доходів з порушенням вимог податкового законодавства. За результатами проведених перевірок донараховано 3532,2 тисяч гривень ПДФО та ЄСВ.
    Зазначимо, що продовжується активна роз’яснювальна робота з цих питань серед приватних підприємців та керівників підприємств.

Рівненська ОДПІ

    Про результати роботи фіскальної служби Рівненщини говорять цифри надходжень до бюджетів усіх рівнів. Зокрема за 10 місяців 2016 року зібрано до Зведеного бюджету 3,6 млрд.грн. Рівень аналогічного періоду 2015 року збільшено на більше ніж 1 млрд.грн., або на 40 відсотків. Суттєво збільшились, порівняно з 2015 роком і надходження до місцевих бюджетів, за 2016 рік вони склали 2,2 млрд.грн., що більше на 50 відсотків, або на 731,8 млн. грн.

   Насамперед, це заслуга платників податків. Працівники фіскальної служби, усвідомлюють, що це результат також спільних зусиль з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості, результат здатний забезпечити успішність і стабільність розвитку економіки краю.
У фіскальній службі області налагоджено конструктивну взаємодію з громадськими організаціями, які захищають інтереси суб‘єктів господарювання: Асоціацією платників податків, Об‘єднанням роботодавців, Союзом промисловців та підприємців, Асоціацією митних брокерів, Спілкою економістів України, Асоціацією підприємств легкої та будівельної промисловості, Федерацією профспілок, Торгово-промисловою палатою, Всеукраїнським бухгалтерським клубом, науковцями, представниками недержавних засобів масової інформації тощо. Дана співпраця спрямована на виявлення можливих резервів та мобілізації надходжень до бюджету, на створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в регіоні, досягнення відкритості у своїй діяльності.
   Головне управління ДФС у Рівненській області звітується перед громадськістю не формально, а на постійній основі, запроваджено щомісячне інформування громадськості і платників податків про стан справ у службі, конкретні результати роботи щодо надходжень податків і зборів, проблемних питань, які ще залишаються, перспектив та завдань, напрямів реформування служби.
    З цією метою успішно функціонує при Державній фіскальній службі Рівненщини Громадська рада. Громадська рада є тим ефективним дискусійним майданчиком, на якому знаходяться найоптимальніші шляхи вирішення актуальних питань, які виникають у платників податків. Крім засідань Громадської ради, які проводяться щоквартально, керівництво органів ДФС у Рівненській області постійно зустрічається з представниками громадськості та бізнесу. Так з початку 2016 року відбулось 118 засідань «круглого столу», 344 зустрічі, 1 форум, також представники ДФС взяли участь у 83 заходах, які проводили інститути громадянського суспільства, з якими ми співпрацює на постійній основі. З метою надання консультацій громадськості на Рівненщині проведено 604 семінари та тренінги, з них 4 інтернет - конференції, 300 сеансів телефонного зв‘язку «гаряча лінія». Налагоджена співпраця щодо визначення законодавчих колізій, їх спільного обговорення та подання пропозицій з метою внесення змін до податкового та митного законодавства.
Задля покращення діалогу з громадянами, бізнесом керівництво та працівники ДФС зустрічаються з журналістами провідних видань області. Виступи на телеканалах РТБ, Рівне 1, Сфера, Ритм в програмах економічного спрямування є корисними для покращення податкової грамотності жителів області.
   Щомісячно проводяться робочі зустрічі з керівниками та головними бухгалтерами підприємств з метою забезпечення надходжень до бюджету, визначення нагальних проблем та шляхів їх вирішення.
    З метою встановлення соціального діалогу, забезпечено участь фахівців ДФС у виїзних засіданнях кожного районного центру спільно з обласною федерацією профспілок.
    Різноманітними є методи співпраці з органами влади та місцевого самоврядування. Зокрема, шляхом участі керівництва територіальних органів у засідання колегій адміністрацій, спільному прийнятті рішень, що вирішуватимуть проблеми наповнення місцевих бюджетів. Так, з метою забезпечення захисту прав і гарантій працівників, недопущення використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин, підвищення рівня виплати заробітної плати і відповідно перерахування податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів та недопущення випадків порушення податкового законодавства при виплаті заробітної плати, легалізації праці найманих працівників у області територіальні органи ДФС області співпрацюють з тимчасовими комісіями з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що діють при районних та міських держадміністраціях. Також, з метою виявлення та залучення суб’єктів господарювання до сплати акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, для повноти наповнення місцевих бюджетів, при районних та міських державних адміністраціях створені спільні робочі групи із числа працівників адміністрації, податкових інспекцій, правоохоронних органів.
    Постійним і приємним обов‘язком стало для фіскалів Рівненщини відзначення представників малого та середнього бізнесу Рівненщини Почесними грамотами з нагоди Дня підприємця, Дня бухгалтера, нагородження переможців рейтингу «Сумлінні платники податків», які справно перераховують до бюджету податки, створюють робочі місця, виплачують високу зарплату найманим працівникам.
   Фіскальна служба області разом із владою та громадськістю Рівненщини об‘єднані у бажанні вирішувати разом проблеми місцевих громад області, створювати комфортний інвестиційний та бізнес клімат.

ГУ ДФС у Рівненській області

    Відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ), ставки сплати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території, встановлюють Верховна Рада АР Крим та органи місцевого самоврядування (п. 284.1 ст. 284 ПКУ). Сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів (пп. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).
    Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб передбачено статтею 281 ПКУ. Так, від сплати податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.1993 р. № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх захисту” із змінами та доповненнями (пп. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 ПКУ).
  Звільнення від сплати податку на земельні ділянки, передбачене для зазначеної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 га;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 га, у селищах – не більш як 0,15 га, в містах – не більш як 0,10 га;
- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 га;
- для ведення садівництва - не більш як 0,12 га (п. 281.2 ст. 281 ПКУ).
   Отже, якщо у фізичної особи є посвідчення, яке підпадає під дію пп. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 ПКУ з урахуванням п. 281.2 цієї статті, така фізична особа звільняється від сплати земельного податку.

Рівненська ОДПІ

    Наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2016 №837 оновлено форми книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО), Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО).
  Зокрема, вимоги щодо відображення акцизного податку (або іншого податку) у КОРО не поширюються на записи, що формуються на підставі розрахункових документів, надрукованих на РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру електронних контрольно – касових апаратів та комп’ютерних систем до 11.03.2016 р.
     Також, у разі наявності у суб’єктів господарювання книг обліку розрахункових операцій за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, такі КОРО можуть бути зареєстровані, перереєстровані у відповідному контролюючому органі, а також використовуватись суб’єктами господарювання до скасування реєстрації таких КОРО. У разі наявності розрахункових операцій за підакцизні товари такі КОРО можуть використовуватись за умови відображення умм акцизного податку (або іншого податку) у графах, в яких відображається сума податку на додану вартість.

Рівненська ОДПІ

    Найбільш запитуваними були послуги: з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків - видано 12798 карток; з видачі витягу з реєстрації єдиного податку - 1534; з реєстрації реєстраторів розрахункових операцій – 241; з реєстрації книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат платниками єдиного податку – 1179; з реєстрації книг обліку розрахункових операцій – 2042, тощо.
   Також, платники мають можливість отримати консультаційні та інформаційні послуги щодо діючої системи оподаткування, адміністрування єдиного соціального внеску, нарахування та сплати податків, порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, платіжних документів на перерахування належних податків і зборів до бюджетів, користування електронними сервісами відомства.
    Нагадуємо, що Центри обслуговування платників працюють з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – 9.00 до 16.45, у суботу з 9.00 до 13.00. Обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
    Адреси Центрів обслуговування платників Рівненської ОДПІ:
- по Рівненському району: 33023, м. Рівне, вул. Відінська, 8, 3 поверх, каб. 325;
- по Березнівському району : 34600, м. Березне, вул. Київська, 11;
- по Гощанському району : 35400, смт. Гоща, вул. Незалежності, 31;
- по Здолбунівському району : 25700, м. Здолбунів, вул. Василя Жука, 1А;
- по Корецькому району: 34700, м. Корець, вул. вул.. Київська, 59;
- по Костопільському району: 35000, м. Костопіль, вул. С. Руданського,5;
- по Острозькому району: 35800, м. Остріг, вул. Східна, 82.

Рівненська ОДПІ

    Саме таку суму на загальнообов'язкове державне соціальне страхування спрямували до бюджету платники податків за січень-жовтень 2016 року.
    Зокрема, у жовтні поточного року надійшло понад 44,2 млн. гривень єдиного внеску. Про це повідомила начальник Рівненської ОДПІ Ірина Олендер.
    Очільниця інспекції нагадала, що з 2016 року роботодавці нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми нарахованої заробітної плати (доходу) найманим працівникам у розмірі 22 відсотки до визначеної бази нарахування єдиного внеску.
   Завдяки своєчасній сплаті ЄСВ громадянам гарантується гідне пенсійне забезпечення, право на соціальний захист у разі нещасних випадків чи професійних захворювань, безробіття та інші виплати.

Рівненська ОДПІ

     ГУ ДФС у Рівненській області звертається до платників податків юридичних та фізичних осіб – бережіть свій час, скористайтесь сервісом ДФС України «Електронний кабінет платника податків».
   Електронний кабінет платника податків - це персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він може без використання спеціально встановленого клієнтського застосування.
     Електронний кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників податків та Державної фіскальної служби України з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
   Особистий кабінет платника надає можливості листування з ДФС, контролю стану розрахунків з бюджетом, ведення податкової звітності, отримання інформації з реєстрів, роботи в системі електронного адміністрування ПДВ та акцизного податку.
    Переваги ЕКП це можливість працювати на безоплатній основі та у будь – який час, отримання необхідної інформації з органів ДФС в режимі онлайн, можливість подання звітності та сплати податків та основна перевага- це економія часу.
   Нагадуємо, що вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
   Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Інформаційно - довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

ГУ ДФС у Рівненській області

    Працівниками фіскальних органів області протягом січня - жовтня 2016р. встановлено 117 випадків порушень податкового законодавства суб‘єктами господарювання в питаннях виплати заробітної плати або інших доходів громадянам.
     За результатами проведених перевірок додатково донараховано до бюджету 10,6 млн.грн. ПДФО та 806,1 тис.грн. єдиного внеску.
   «На постійному контролі організована робота щодо виявлення фактів виплат фізичним особам не облікованих та прихованих доходів, а також щодо контролю за дотриманням вимог чинного законодавства при виплаті заробітної плати найманим працівникам і сплати належних сум ПДФО та єдиного соціального внеску до бюджету»,- зазначив в.о.начальника ГУ ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук.

ГУ ДФС у Рівненській області