1.Загальні положення

1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Кодексу Законів України про працю, регламентами роботи міської ради та виконавчого комітету регулюють основні норми поведінки і взаємовідносин в апараті управління Здолбунівської міської ради.
1.2.. Трудова дисципліна працівників апарату управління міської ради забезпечується свідомим і сумлінним виконанням ними своїх функціональних обов’язків.
1.3. Питання пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішує міський голова або за погодженням з ним заступник в межах наданих повноважень, спільно або за погодженням з трудовим колективом.

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або іншу роботу в апарат управління міської ради проводиться відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексу Законів України про працю.