image 727f3a2423627a0d5ecd103f2d1eadfe9b87ec12e1a5cde0bb283c837a52b094 V

 

        image 550e1cdef7f84729f085de9d44162e914e4dd3bd7faddbbc20d0e3a1e6334340 V

    19 лютого 2016 року Здолбунівською міською радою було підписано меморандум про співпрацю з громадською організацією «ЕНЕРГІЯ КОМФОРТУ».

      Меморандум передбачає проведення спільної роботи щодо реалізації державної політики в напрямку енергозбереження та енергоефективності.

     Окрім інформаційних, просвітницьких та консультаційних зустрічей планується практична допомога в залученні позабюджетних коштів та в реалізації проектів, спрямованих на зменшення споживання енергії та покращення екологічної ситуації в місті та країні в цілому.

         Меморандум є безстроковим і набирає чинності з моменту його підписання.