Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови  

від 28 грудня 2015 року

     Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №169 від 15.11.2002 року (із змінами та доповненнями) «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії інженера по будівництву.

2. Вимоги до претендентів на посаду: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше трьох років.

Загальні вимоги до претендентів: знання державної мови, володіння навиками користування персональним комп'ютером.

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення.

3.Затвердити перелік питань на перевірку знань претендентів на вакантну посаду згідно додатку.

4.Завідуючій юридичним відділом Рощенко О.О. повідомити в засобах масової інформації про оголошення зазначеного конкурсу згідно чинного законодавства.

Міський голова  І. Ольшевський