Р І Ш Е Н Н Я

Від 08 червня 2011 року 

 

Розглянувши заяву суб’єкта підприємницької діяльності Ковалевич Олени Станіславівни про припинення договору оренди на земельну ділянку та керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” статтею 31 Закону України «Про оренду землі» статтями 12 , 140 Земельного кодексу України, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити суб’єкту підприємницької діяльності Ковалевич Олені Станіславівні право тимчасового користування земельною ділянкою площею 0,0041 гектара яка надавалась для встановлення та обслуговування торгівельного кіоску по вулиці Кутузова в зв’язку з добровільною відмовою у продовженні договору оренди та вилучити земельну ділянку до земель запасу міста Здолбунів.
2. Договір оренди № 040959600018 від 24.03.2009 року, вважати розірваним за згодою сторін з моменту прийняття даного рішення.
5.Суб’єкту підприємницької діяльності Ковалевич Олені Станіславівні демонтувати кіоск до 01.07.2011 року.
3. Спеціалісту землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.),та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський.