Р І Ш Е Н Н Я

Від 14 березня 2012 року 


Розглянувши клопотання ПАТ « Волинь- Цемент»про припинення права тимчасового користування на умовах оренди земельною ділянкою, що була надана для обслуговування готелю по вул. Герцена, 1 в зв’язку з його відчуженням та керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 120, Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України « Про оренду землі», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити ПАТ « Волинь- Цемент» права тимчасового користування на умовах оренди земельною ділянкою загальною площею 0,1681 га., що була надана для обслуговування готелю по вул. Герцена, 1 в зв’язку з його відчуженням та вилучити її до земель запасу м. Здолбунів.
2. ПАТ « Волинь- Цемент» внести зміни до договору оренди земельної ділянки за № 37 від 23.03.2003 року.
3. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І. О. Ольшевський