P І Ш Е Н Н Я

Від 06 червня 2012 року 


На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих ради», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства», «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі», «Про політичні партії в Україні», «Про доступ до публічної інформації», за погодженням з постійними комісіями, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів Здолбунівської міської ради (додається).
2. Організацію виконання рішення покласти на виконавчий апарат
міської ради.
3. Рішення набирає чинності з 01.01.2013.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку (голова Шевченко М.О.).

Міський голова І.О.Ольшевський

 

 

Додаток до рішення Здолбунівської міської ради від 06 червня 2012 року
№ 535

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок висвітлення діяльності
депутатів Здолбунівської міської ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Депутати Здолбунівської міської ради мають право на постійне, регулярне і системне висвітлення своєї діяльності у комунальних ЗМІ, донесення своєї позиції до виборця посередництвом інших медіа-ресурсів, а також шляхом видавництва друкованої і поліграфічної продукції.
1.2. Здолбунівська міська рада та виконавчий апарат створюють умови для вільного та безперешкодного донесення позиції депутата до виборця, забезпечує підтримку депутатських ініціатив із питань життєдіяльності громади, сприяє організації прес-конференцій, «круглих столів», зустрічей представників засобів масової інформації з депутатами, інших медіа-заходів.
1.3. Координацію роботи з висвітлення депутатської діяльності забезпечує виконавчий апарат Здолбунівської міської ради та постійна комісія міської ради з питань питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку.

 

ІІ. ПРАВА І ГАРАНТІЇ ВИСВІТЛЕННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Депутатам забезпечуються права, гарантії та повноваження, зокрема в частині висвітлення депутатської діяльності, передбачені Регламентом роботи міської ради та чинним законодавством України.
2.2. Депутати мають право на:
– пропорційне висвітлення своєї діяльності у комунальних ЗМІ згідно чисельності депутатських фракцій, груп, представлених у міській раді, а також депутатів, що не входять до різного роду об’єднань в межах коштів, виділених на висвітлення діяльності Здолбунівської міської ради;
Пропорційне висвітлення передбачає гарантоване право кожного депутата (за бажанням) на публікацію інформації про власну депутатську діяльність обсягом не більше 1 друкованого аркушу 14-м шрифтом «Times New Roman» в газеті «Нове життя» не частіше 1 разу на рік; керівникам депутатських фракцій, груп, представлених у міській раді надається додаткове право на висвітлення узагальненої інформації про діяльність відповідного об’єднання депутатів не частіше 2 разів на рік. Обсяг інформації не повинен перевищувати 2 друкованих аркушів 14-м шрифтом «Times New Roman» в газеті «Нове життя» при умові виділення коштів на ці цілі в міському бюджеті;

– донесення своєї позиції до виборця посередництвом інших медіа-ресурсів, а також шляхом видавництва друкованої і поліграфічної продукції за власні кошти депутата;
– сприяння депутатській ініціативі, зокрема щодо організації прес-конференцій, «круглих столів», зустрічей представників ЗМІ з депутатами, інших медіа-заходів;
– забезпечення приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними технічними засобами і засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, необхідними для проведення публічних медіа-заходів за умови їх наявності;
– допомогу та сприяння в організації публічних медіа-заходів зі сторони виконавчого апарату міської ради.

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПУТАТІВ ПРИ ВИСВІТЛЕННІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. При висвітленні депутатської діяльності депутати дотримуються Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства», «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі», «Про політичні партії в Україні», «Про доступ до публічної інформації».
3.2. При висвітленні депутатської діяльності депутати зобов’язані дотримуватися депутатської етики, уникати висловлювань та оцінок, що ображають честь і гідність інших громадян, їх об’єднань, підривають їх ділову репутацію тощо.

 

ІV. СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСВІТЛЕННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виконавчий апарат міської ради:
4.1.1. Здійснює організаційне, правове, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності депутатів міської ради, голови міської ради, секретаря ради, постійних депутатських комісій, сприяє створенню позитивного іміджу органу місцевого самоврядування, налагодженню партнерських зв’язків та контактів із органами місцевого самоврядування, державної влади, установами і організаціями.
4.1.2. Сприяє висвітленню у районній газеті “Нове життя” діяльності депутатів міської ради, голови та секретаря ради, виконавчого апарату та комунальних підприємств міської ради з метою формування позитивного і сталого інформаційного поля для всіх мешканців міста.
4.1.3. Готує інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність міської ради на замовлення засобів масової інформації або депутатів.

V. ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Фінансування висвітлення діяльності депутатів Здолбунівської міської ради здійснюється за рахунок коштів, виділених на висвітлення діяльності міської ради у засобах масової інформації в межах наявних фінансових ресурсів. Необхідні кошти передбачаються в міському бюджеті при його формуванні на кожен рік.

 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів Здолбунівської міської ради розробляється постійною комісією міської ради з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку.
6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку,
встановленому для його затвердження.


Секретар ради В.В.Капітула