Р І Ш Е Н Н Я
Від 06 червня 2012 року

 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12, пунктом а статті 141 Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», розглянувши клопотання Малого приватного підприємства «Вік-Експо» про припинення права тимчасового користування на умовах оренди земельною ділянкою, що була надана для будівництва та обслуговування АЗС по вул. Коперника в зв’язку з добровільною відмовою, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити Малому приватному підприємству «Вік-Експо» право тимчасового користування на умовах оренди земельною ділянкою загальною площею 0, 17 га, що була надана для будівництва та обслуговування АЗС по вулиці Коперника в зв’язку з добровільною відмовою та вилучити її до земель запасу житлової та громадської забудови міста Здолбунів.
2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки за № 040659600092 від 13.11.2006 укладеним з Малим приватним підприємством «Вік-Експо».
3. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І. Ольшевський