Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 червня 2012 року 

 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 20, 123 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 502 «Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб», розглянувши заяву громадянина Залоги Зиновія Михайловича про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності для будівництва та обслуговування торгово-побутового комплексу, по вулиці Л. Українки, 11 в місті Здолбунів на земельну ділянку для будівництва та обслуговування багатоквартирного жилого будинку, інші представленні документи, міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Перенести розгляд звернення громадянина Залоги Зиновія Михайловича, який проживає в місті Здолбунів по вулиці Незалежності, 8 квартира 5 на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного жилого будинку по вулиці Л. Українки, 11 в місті Здолбунів на засідання чергової сесії.
2. Громадянину Залозі Зиновію Михайловичу представити узгоджене з інспектуючими службами міста передпроектне рішення будівництва та обслуговування багатоквартирного жилого будинку по вулиці Л. Українки, 11 на розгляд постійної комісії з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища до 01.09.2012.
3. При невиконанні умов зазначених в пункті 2 даного рішення, воно вважається таким що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
Міський голова І.Ольшевський