Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 червня 2012 року № 568

 

Про затвердження технічної документації із
землеустрою по складанню документів, що
посвідчують право спільної сумісної оренди
терміном на 5 (п’ять) років на земельну ділянку
громадянам Бідюку Анатолію Петровичу, Трофімчук
Лідії Федорівні, Прокопчуку Миколі Степановичу та
Середюк Марії Петрівні для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд по
вулиці Лермонтова, 9

 

Керуючись статтями 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 93, 120, 126 Земельного кодексу України, розглянувши технічну документацію із землеустрою по складанню документів, що посвідчують право спільної сумісної оренди терміном на 5 (п’ять) років на земельну ділянку громадянам Бідюку Анатолію Петровичу, Трофімчук Лідії Федорівні, Прокопчуку Миколі Степановичу та Середюк Марії Петрівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Лермонтова, 9, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню документів, що посвідчують право спільної сумісної оренди терміном на 5 (п’ять) років на земельну ділянку громадянам Бідюку Анатолію Петровичу, Трофімчук Лідії Федорівні, Прокопчуку Миколі Степановичу та Середюк Марії Петрівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Лермонтова, 9.
2. Передати громадянам Трофімчук Лідії Федорівні, яка проживає в місті Здолбунів по вулиці Б. Хмельницького, 29 квартира, 13, Прокопчуку Миколі Степановичу, який проживає в місті Здолбунів по вулиці Лермонтова, 9 квартира 4, Шередюк Марії Петрівні яка проживає в місті Здолбунів по вулиці 2 Лютого, 1 квартира 33 та Бідюку Анатолію Петровичу, який проживає в місті Рівне по вулиці Фабрична, 4 квартира 48 в спільне сумісне користування на умовах оренди терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку загальною площею 0,0798 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель


та споруд по вулиці Лермонтова, 9 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
3. Громадянам Бідюку Анатолію Петровичу, Трофімчук Лідії Федорівні, Прокопчуку Миколі Степановичу та Середюк Марії Петрівні.
3.1. Укласти договір оренди земельної ділянки в порядку передбаченому чинним законодавством
3.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
3.3. Забезпечити зберігання межових знаків, якими відведено земельну ділянку в натурі.
4. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативної оцінки земель міста.
5.Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І. Ольшевський