Р І Ш Е Н Н Я

Від 15 серпня 2012 року № 594

 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо
передачі в оренду земельної ділянки строком на 5
( п’ять ) років Публічному акціонерному товариству
« АЕС Рівнеобленерго» для розміщення та експлуатації
об’єктів транспортування та розподілу електроенергії
ПЛ 35 кВ «Здолбунів ЦШК – Здолбунів місто»на території
міста Здолбунів.

 

Керуючись статтями 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», розглянувши проект землеустрою розроблений дочірнім підприємством «Рівненський науково дослідний та проектний інститут землеустрою» щодо відведення земельної ділянки строком на 5 (п’ять) років Публічному акціонерному товариству «АЕС Рівнеобленерго» для розміщення та експлуатації об’єктів транспортування та розподілу електроенергії розвантажувальної ТП 10-0.4 кВ від ТП 39 по вулиці Коперника на території міста Здолбунів, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 200 квадратних метрів (0.02 гектара) строком на 5 ( п’ять) років Публічному акціонерному товариству «АЕС Рівнеобленерго» для розміщення та експлуатації об’єктів транспортування та розподілу електроенергії ПЛ 35 кВ «Здолбунів ЦШК – Здолбунів місто» на території міста Здолбунів, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови ( землі , які використовуються для технічної інфраструктури для виробництва та розподілу електроенергії).
2. Передати земельну ділянку загальною земельної ділянки площею 200 квадратних метрів (0.02 гектара) строком на 5 (п’ять) років Публічному акціонерному товариству «АЕС Рівнеобленерго» для розміщення та експлуатації об’єктів транспортування та розподілу електроенергії ПЛ 35 кВ «Здолбунів ЦШК – Здолбунів місто»на території міста Здолбунів з них:
- ділянка № 1 кадастровий номер 5622610100:00:002:0092 земельна ділянка загальною площею 10 квадратних метрів ( 0.001 га) для обслуговування опори 4 ПЛ-35 кВ;
- ділянка № 2 кадастровий номер 5622610100:00:002:0093 земельна ділянка загальною площею 10 квадратних метрів ( 0.001 га) для обслуговування опори 6 ПЛ-35 кВ;
- ділянка № 3 кадастровий номер 5622610100:00:006:0594 земельна ділянка загальною площею 60 квадратних метрів ( 0.006 га) для обслуговування опори 7 ПЛ-35 кВ;
- ділянка № 4 кадастровий номер 5622610100:00:006:0595 земельна ділянка загальною площею 60 квадратних метрів ( 0.006 га) для обслуговування опори 8 ПЛ-35 кВ;
- ділянка № 5 кадастровий номер 5622610100:00:006:0596 земельна ділянка загальною площею 60 квадратних метрів ( 0.006 га) для обслуговування опори 9 ПЛ-35 кВ, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови (забудовані землі, у тому числі які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі , в тому числі вулиць, набережних, площ).
3. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земель міста.
4. Публічному акціонерному товариству «АЕС Рівнеобленерго» в місячний термін укласти договір на оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.
5. Встановити, що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.
6. Публічному акціонерному товариству « АЕС Рівнеобленерго» земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням .
7. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
9. Хід виконання перевірити в листопаді 2012 року.


Міський голова І. О. Ольшевський