Р І Ш Е Н Н Я

від 10 жовтня 2012 року 

 

Керуючись пунктом 7, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 27.06.2012 № 185 «Про план підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік».
2. Опублікувати зміни до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік у друкованих засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Максимчук В.В.), а організацію його виконання – на заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.Ольшевський