Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 жовтня 2012 року № 618

 

Про затвердження акту від 21.07.2012 про
встановлення, погодження та закріплення межовими
знаками меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості),
що передається у власність гр. Хабеті Андрію
В’ячеславовичу та гр. Хабеті Ірині Миколаївні
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд по вул.. Шевченка,130

 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 118, 121, 158 Земельного кодексу України та заслухавши інформацію спеціаліста-землевпорядника Лідіча В. І. про затвердження акту від 21.07.2012 року про встановлення, погодження та закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність гр. Хабеті Андрію В’ячеславовичу та гр. Хабеті Ірині Миколаївні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вул.. Шевченка,130, що межує із земельною ділянкою гр. Крючковської Софії Семенівни та Крючковського В’ячеслава Анатолійовича , які безпідставно відмовляються погодити межу при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку розробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «Земляприватінформ», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити акт від 21.07.2012 про встановлення, погодження та закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), що передається у власність гр. Хабеті Андрію В’ячеславовичу та гр. Хабеті Ірині Миколаївні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вул. Шевченка,130.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський