Р І Ш Е Н Н Я
Від 10 жовтня 2012 року 

 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 36 Земельного кодексу України, статтею 27 Закону України „Про оренду землі ” та розглянувши заяву громадянки Вовк Мирослави Анатоліївни про продовження дії договору оренди для ведення індивідуального городництва, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити громадянці Вовк Мирославі Анатоліївні, яка проживає в місті Здолбунів вулиця Дружби, 42 дію договору оренди землі № 67- 94-ГТК від року на земельну ділянку площею 0.048 гектара по вулиці Я.Мудрого для ведення індивідуального городництва терміном на 3 (три ) роки до 10.10.2015 року .


2. Громадянці Вовк Мирославі Анатоліївні використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням.

3. Орендну плату встановити в розмірі 4.5 (чотири цілих п’ять десятих ) гривні за 0,01 гектара в рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О


Міський голова І.О.Ольшевський.