Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 жовтня 2012 року  

Керуючись статтями 33, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 12, статтями 135-139 глави 21 та пунктом 12 розділу Х  Перехідних положень і  Земельного кодексу України, проведеною підготовкою, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект відведення в оренду на земельних торгах земельної ділянки загальною площею 0,0041 гектара для встановлення  тимчасового обєкту комерційного призначення по вулиці Кутузова у місті за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Здолбунівської міської ради.
2. Пепредати право оренди земельної ділянки способом проведення аукціонних торгів та встановити наступні умови:

- стартовий розмір річної оренди плати  10% нормативної грошової оцінки, що становить  грошовий еквівалент 1045,59 грн.;

- значення кроку у розмірі до 0,5 відсотка стартового розміру річної орендної плати;

- термін права оренди 5 років;

- компенсація оплати вартості послуг по підготовці та проведенню торгів за рахунок коштів переможця аукціону /покупця/ після проведення торгів.
3. Уповноважити міського голову від імені міської ради, як організатора торгів, на вчинення  необхідних процедур по проведенню торгів, у тому числі визначення  виконавця торгів, підписання протоколу за результаптами  торгів укладання договору  оренди земельної ділянки.

4. Встановити, що організатор торгів /міська рада/, відповідно до пункту 11 абзац 2 статті  137 має право  додатково визначити  коло  уповноважених осіб /членів аукціонних комісій/ зобовязаних  в інтересах організвтора відслідковувати процес проведення торгів, без втручання у процедуру торгів з правом внесення  відповідних пропозицій організатору торгів та/або безпосередньо особі, уповноваженій організатором торгів на укладення договору, відповідно до пункту 4г/ статті  135 та підписання  протоколу  про результати торгів, відповідно до пункту 22 статті  137 Земельного кодексу україни.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.).

Міський голова І.О.Ольшевський