Додаток
до рішення Здолбунівської міської ради
№102 від 16.03.2011 року

ДОДАТОК до СТАТУТУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЗДОЛБУНІВВОДОКАНАЛ»
затвердженого рішенням сесії Здолбунівської міської ради №547 від 25 грудня 2003
року та зареєстрованого розпорядженням голови Здолбунівської райдержадміністрації
№9 від 14 січня 2004 року
/Додаток є невід’ємною частиною Статуту комунального підприємства «Здолбунівводоканал»/

Пункт 3 Статуту комунального підприємства «Здолбунівводоканал» викласти в наступній редакції:
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Головною метою діяльності підприємства є видобування підземних вод, а саме видобування питних вод (для централізованого або нецентралізованого водопостачання), забезпечення водопостачання, водовідведення та очистка стоків всіх абонентів, обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення у м. Здолбунів та в інших населених пунктах в зоні діяльності підприємства, з забезпеченням вимог по якості питної води, нормативної чистки вод та охорони навколишнього середовища, реалізація на підставі одержаних прибутків економічних та соціальних інтересів трудового колективу.
Свою діяльність підприємство здійснює згідно з чинним законодавством, а за кордоном керується правилами міжнародних договорів або міжнародних угод. 3.2. Основними видами діяльності підприємства є:
- експлуатація водопровідно - каналізаційних систем і об»єктів;
- технічний нагляд за будівництвом;
-і нтенсифікація діючих водопровідних і каналізаційних споруд;
- видача технічних умов на водопостачання та водовідведення при наявності вільних потужностей всім забудовникам, підприємствам, організаціям та умов приєднання абонентів до існуючих комунікацій;
- розробка та погодження схем водопостачання та водовідведення в населених пунктах, в зоні діяльності підприємства;
- збирання і оброблення стічних вод;
- розвідка, добування, переробка корисних копалин;
- встановлення, ремонт та сервісне обслуговування водолічильників, інших засобів вимірювання водопостачання та водовідведення;
- видобування підземних вод, а саме видобування питних вод (для централізованого або нецентралізованого водопостачання);
- обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення;
- комерційна, комісійна та посередницька діяльність, фірмова торгівля;
- користування надрами, експлуатація підземних прісних вод для централізованого водопостачання міст, населених пунктів в зоні діяльності підприємства;
- виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву, реконструкції, капітального ремонту об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;
- розробка проектно-кошторисної документації;
- транспортно-експлуатаційні послуги;
- забезпечення виробничих видів побутового обслуговування населення;
- ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів за замовленням населення. Підприємство може здійснювати інші послуги, що не заборонені законодавством України.


Секретар ради В.Капітула