Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 жовтня 2012 року 

 

Керуючись статями 33, 60, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, статтями 135-139 глави 21 та пунктом 12 розділу X Перехідних положень і Земельного кодексу України, проведеною підготовкою, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект відведення в оренду на земельних торгах земельної ділянки загальною площею 0,015 гектара для встановлення тимчасового об’єкту комерційного призначення по вулиці Заводська в місті Здолбунів за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Здолбунівської міської ради.

2. Передати право оренди земельної ділянки способом проведення аукціонних торгів та встановити наступні умови:
Стартовий розмір річної оредної плати 10 % нормативної грошової оцінки, що становить грошовий еквівалент 5100.44 грн.
Значення кроку в розмірі до 0,5 відсотка стартового розміру річної орендної плати
Термін права оренди 5 років.
компенсація оплати вартості послуг по підготовці та проведенню торгів за рахунок коштів переможця аукціону (покупця) після проведення торгів.

3.Уповноважити міського голову від імені міської ради, як організатора
торгів, на вчинення необхідних процедур по проведенню торгів, в тому числі визначення виконавця торгів, підписання протоколу за результатами торгів та укладення договору оренди земельної ділянки.

4. Встановити, що організатор торгів (міська рада), відповідно до п.11
абз.2 Ст.137 має право додатково визначити коло уповноважених осіб (членів аукціонної комісії) зобов’язаних в інтересах організатора відслідковувати процес проведення торгів, без втручання в процедуру торгів з правом внесення відповідних пропозицій організатору торгів та/або безпосередньо особі, уповноваженій організатором торгів на укладення договору, відповідно до п.4 г) Ст.135 та підписання протоколу про результати торгів, відповідно до п.22 Ст. 137 Земельного кодексу України .

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.).


Міський голова І.О.Ольшевський