Р І Ш Е Н Н Я
Від 08 червня 2011 року № 272

 

Про погодження проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність шляхом
викупу та звіту про експертну грошову оцінку
земельної ділянки несільськогосподарського
призначення а також продаж вказаної земельної
ділянки громадянин Кінаху Любомиру Ярославовичу

 

Розглянувши проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу громадянин Кінаху Любомиру Ярославовичу для обслуговування майнового комплексу по вулиці Лесі Українки, 6-в в місті Здолбунів та земельної ділянки в спільну сумісну оренду терміном на 5 ( п’ять) років для обслуговування майнового комплексу та нежитлового приміщення Здолбунівської районної друкарні редакції районної газерти « Нове життя», а також звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування майнового комплексу, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,124,127,128 Земельного кодексу України, Законом України « Про оренду землі», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в у власність шляхом викупу громадянину Кінаху Любомиру Ярославовичу для обслуговування майнового комплексу, та земельної ділянки в спільну сумісну оренду терміном на 5 ( п’ять) років громадянину Кінаху Любомиру Ярославовичу та Здолбунівській районній раді, для обслуговування майнового комплексу та нежитлового приміщення Здолбунівської районної друкарні редакції районної газерти « Нове життя», по вулиці Лесі Українки, 6-в в місті Здолбунів, за рахунок орендованих земель громадянина Кінаха Любомира Ярославовича.

2. Громадянину Кінаху Любомиру Ярославовичу та Здолбунівській районній раді:
2.1. Передати земельну ділянку загальною площею 138 квадратних метрів (0.0138 гектара ) спільну сумісну оренду терміном на 5 ( п’ять) років для обслуговування майнового комплексу та нежитлового приміщення Здолбунівської районної друкарні редакції районної газерти « Нове життя», по вулиці Лесі Українки, 6-в в місті Здолбунів, за рахунок орендованих земель громадянина Кінаха Любомира Ярославовича.
2.2. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 7 % від нормативної грошової оцінки земель міста.
2.3. В місячний термін укласти договір на спільну сумісну оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.
2.4. Встановити , що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.
2.5. Громадянину Кінаху Любомиру Ярославовичу та Здолбунівській районній раді земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням .
3. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.

4. Громадянину Кінаху Любомиру Ярославовичу:

4.1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що продається для обслуговування майнового комплексу по вулиці Лесі Українки, 6-в в місті Здолбунів.
4.2. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 80865 (вісімдесят тисяч вісімсот шістдесят п’ять ) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 28.04.2011 року);
4.3. Продати земельну ділянку площею 2595 квадратних метрів (0,2595гектара) за суму 80865 (вісімдесят тисяч вісімсот шістдесят п’ять ) гривень, для обслуговування майнового комплексу по вулиці Лесі Українки, 6-в в місті Здолбунів.
4.4. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
4.5. Сплатити 100 % вартості земельної ділянки на протязі 3 ( трьох) днів після підписання договору купівлі-продажу.

5. Доручити міському голові в десятиденний термін укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.), та заступника міського голови Палія О.О.

7. Хід виконання перевірити в липні 2011 року.

Міський голова І.О.Ольшевський.