Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2012 року

 
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 170 Податкового кодексу України, розглянувши клопотання комунального підприємства Міське будинкоуправління, міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Встановити з 01.01.2013 мінімальну суму орендного платежу в місяць за 1 квадратний метр загальної площі нерухомості на території міста Здолбунова в сумі 5,81 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Палія О.О., а організацію його виконання на начальника комунального підпиємства «Міське будинкоуправління» В.А.Габрук.


Міський голова І. Ольшевський

Додаток
до рішення міської ради
від 18 грудня 2012 року
№ 683


РОЗРАХУНОК

мінімальної вартості місячної оренди
одного квадратного метра загальної площі нерухомості на території міста Здолбунова згідно Методики, затвердженої
Постановою КМУ від 29.12.2010 року №1253

Рн
Р = ---------------- х Ф
К х 12

де Р – мінімальна вартість місячної оренди 1кв.метра загальної площі нерухоиого майна у гривнях;

Рн – середня вартість 1кв. метра новозбудованого об’єкта подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості у гривнях;

К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його воренду, що відповідає строку експлуатації об’єкта (від 5 до 100років)
Ф – вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна.
У разі використання об’єкта для провадження виробничої діяльності коефіцієнт дорівнює 2,
іншої комерційної діяльності 3;
некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб 1.

5227
Р = -------------------- = 5,81
75 х 12

Секретар ради Капітула В.В.