Р І Ш Е Н Н Я


Від 18 грудня 2012 року

 
Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-ІV, та розглянувши технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів, розроблену ПП ПВЦ «Лендбуд – Вест», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію по нормативній – грошовій оцінці земель населених пунктів із показниками базової вартості та грошової оцінки 1 м2 забудованих земель в розрізі економіко - планувальних зон з показниками наведеними в додатку № 1.
2. Міському землевпоряднику розробити проект порядку нарахування орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення та винести на затвердження чергової сесії .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.


Міський голова І.О.Ольшевський.