Р І Ш Е Н Н Я


Від 18 грудня 2012 року


Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтею 12 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Міщук Світлани Вікторівни про скасування рішення міської ради № 1881 від 22.10.2010 „ Про затвердження проектів відведення та технічних документацій із землеустрою по складанню державних актів на право власності на земельні ділянки та передачу земельних ділянок у власність» в частині передачі земельної ділянки у власність громадянам Александрук Валентині Артемівні, Вар’яс Надії Юріївні, Ніверчуку Олександру Борисовичу, Ніверчуку Борису Михайловичу, Виногродському Віктору Анастасійовичу, та Виногородській Світлані Володимирівні, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Скасувати рішення міської ради № 1881 від 22.10.2010 „Про затвердження проектів відведення та технічних документацій із землеустрою по складанню державних актів на право власності на земельні ділянки та передачу земельних ділянок у власність» в частині передачі земельної ділянки у власність громадянам Александрук Валентині Артемівні, Вар’яс Надії Юріївні, Ніверчуку Олександру Борисовичу, Ніверчуку Борису Михайловичу, Виногродському Віктору Анастасійовичу, та Виногородській Світлані Володимирівні, в зв’язку зі смертю одного із співвласників житлового будинку, а саме - Александрук Валентини Артемівни .
2. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.

Міський голова І.О. Ольшевський.