Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 грудня 2012 року


Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтями 12, 120, 141, 142 Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву суб’єкта підприємницької діяльності Рибачука Руслана Володимировича про припинення права тимчасового користування земельною ділянкою, що була надана на умовах оренди для обслуговування приміщення кафе по вулиці Івана Гончара, 19 в зв’язку з добровільною відмовою, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити суб’єкту підприємницької діяльності Рибачуку Руслану Володимировичу права тимчасового користування земельною ділянкою загальною площею 0,0191 гектара, що була надана на умовах оренди для обслуговування приміщення кафе по вулиці Івана Гончара, 19 в зв’язку з добровільною відмовою та вилучити її до земель запасу міста Здолбунів.
2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки № 040759600100 від 21.03.2007, що був укладений з суб’єктом підприємницької діяльності Рибачуком Русланом Володимировичем.
2. Суб’єкту підприємницької діяльності Рибачуку Руслану Володимировичу укласти додаткову угоду про припинення права тимчасового користування земельною ділянкою, що була надана на умовах оренди та провести його державну реєстрацію.
3. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І. О. Ольшевський