Р І Ш Е Н Н Я
Від 18 грудня 2012 року


Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, статтями 12, 93, 125, 126 Земельного Кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою, розроблену приватним підприємством «Рівнебудземпроектсервіс» щодо передачі Публічному акціонерному товариству «Волинь- Цемент» земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п’ять) років для розширення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд ( шламопроводу) , міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо передачі Публічному акціонерному товариству «Волинь-Цемент» земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п’ять) років для розширення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд (шламопроводу у місті Здолбунів.
2. Публічному акціонерному товариству «Волинь-Цемент» переукласти договір на оренду земельної ділянки для розширення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд ( шламопроводу), що перебувала в оренді Відкритого Акціонерного Товариства « Волинь-Цемент» на підставі договору оренди № 040559600033 від 21.11.2005.
3. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни у земельно-облікову документацію.
4. Публічному акціонерному товариству «Волинь-Цемент» земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням .
5. Публічному акціонерному Товариству «Волинь-Цемент» посвідчити право користування земельною ділянкою договором оренди землі.
6. Припинити дію договору оренди земельної ділянки за №040559600033 від 21.11.2005, що був укладений з Відкритим акціонерним товариством « Волинь-Цемент».
7. Відкритому акціонерному товариству «Волинь-Цемент» укласти додаткову угоду про припинення права користування земельною ділянкою, що була надана для розширення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд (шламопроводу) у місті Здолбунів.
8. Хід виконання перевірити в березні 2013 року.

Міський голова І. О.Ольшевський