Р І Ш Е Н Н Я

Від 27 грудня 2012 року

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 59, 78 Господарського кодексу України, статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб-підприємців», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

Затвердити зміни до Статуту Дошкільного навчального закладу №2 «Дзвіночок» (додаток 1).

Міський голова І.О.Ольшевський