Р І Ш Е Н Н Я

від 27 грудня 2012 року

 

Р І Ш Е Н Н Я

Керуючись статтею 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Дошкільних навчальних закладів «Грайлик», «Дзвіночок», «Ладоньки», «Чебурашка», «Усмішка», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати дозвіл Дошкільним навчальним закладам «Грайлик», «Дзвіночок», «Ладоньки», «Чебурашка», «Усмішка» на списання малоцінних необоротних матеріальних активів згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова постійної комісії Максимчук В.В.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І. Ольшевський