Р І Ш Е Н Н Я


Від 27 грудня 2012 року


Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 36 Земельного кодексу України, статтею 27 Закону України „Про оренду землі ” та розглянувши заяву громадянина Данько Олександра Андрійовича про продовження дії договору оренди для ведення індивідуального городництва, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити громадянину Данько Олександру Андрійовичу, який проживає в місті Здолбунові по провулку Старомильський, 21 на земельну ділянку площею 0.0240 гектара, терміном на 3 (три) роки, до 01.12.2015 року відповідно до договору № 360 від 21.03.2007 року;
2. Громадянину Данько Олександру Андрійовичу використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням.
3. Орендну плату встановити в розмірі 4.5 (чотири цілих п’ять десятих ) гривні за 0,01 гектара в рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О

Міський голова І.О.Ольшевський.