Р І Ш Е Н Н Я

Від 27 грудня 2012 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,92,123 Земельного кодексу України та розглянувши клопотання Української православної церкви Рівненської єпархії Свято-Георгіївської парафії про надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і обслуговування церкви по вулиці Котляревського, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати дозвіл Українській православній церкві Рівненської єпархії Свято-Георгіївської парафії на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування орієнтовною площею 0,60 гектара, для будівництва і обслуговування церкви по вулиці Котляревського, за рахунок земель запасу Здолбунівської міської ради
2. Проект із землеустрою замовити в одній із землевпорядних організацій, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт та представити на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради до 01.01. 2014.
3. При невиконанні умов зазначених в п. 2 даного рішення, рішення вважається таким що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
5. Хід виконання перевірити в грудні 2013 року.

Міський голова І.О.Ольшевський