Р І Ш Е Н Н Я

від 20 березня 2013 року

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 23 січня 2013 року № 2 «Про виконання Здолбунівського міського бюджету за 2012 рік», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік:
1.1. По загальному фонду:
- по доходах у сумі 14 317 715 грн.;
- по видатках у сумі 14 593 355 грн. з перевищенням видатків над
доходами у сумі 275 640 грн. на суму спрямованих вільних залишків

1.2. По спеціальному фонду:
- по доходах у сумі 6 680 914 грн.;
- по видатках у сумі 5 072 369 грн. з перевищенням доходів над
видатками у сумі 1 608 545 грн.

Міський голова І.О.Ольшевський