Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 березня 2013 року

 
Керуючись статтями 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», розглянувши рекомендації адміністративної колегії Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про усунення причин виникнення порушень законодавства про захист економічної конкуренції і умов, що їм сприяють, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Доповнити статтю 20 розділу У Регламенту роботи Здолбунівської міської ради затверджений рішенням міської ради від 23 грудня 2010 року №11(із змінами від 08 червня 2011 року , рішення №173) пунктом 20.19 наступного змісту:
«20.19 Погоджувати з Рівненським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом».
2. Зміни до регламенту вступають в дію з моменту їх прийняття.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку (голова Шевченко М.О.) та секретаря ради Капітулу В.В.

Міський голова І.О.Ольшевський