Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 березня 2013 року

Керуючись статтями 26, 46, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», заслухавши інформацію секретаря ради Капітули В.В. про депутатський запит депутата міської ради Чернецького В.З. щодо надання копій документів, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію секретаря ради Капітули В.В. про депутатський запит депутата міської ради Чернецького В.З. щодо надання копій документів, взяти до відома .
2. Депутатський запит депутата міської ради Чернецького В.З. направити спеціалістам відповідних відділів Здолбунівської міської ради для розгляду по суті.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Капітулу В.В.

Міський голова І.О.Ольшевський