Р І Ш Е Н Н Я
Від 20 березня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 121, 122 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Здолбунівського об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Надія» про продовження терміну дії рішення № 252 від 08.06.2011 «Про надання дозволу Здолбунівському об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку « Надія » на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування багатоквартирних жилих будинків на території міста Здолбунів», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Продовжити термін дії рішення № 252 від 08.06.2011 «Про надання дозволу Здолбунівському об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Надія » на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування багатоквартирних жилих будинків на території міста Здолбунів» до 01 квітня 2014 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
3. Хід виконання перевірити в березні 2014 року.

Міський голова І.О. Ольшевський