Р І Ш Е Н Н Я

Від 05 червня 2013 року

Керуючись статтями 26, 46, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», заслухавши інформацію секретаря ради Капітули В.В. про задоволення депутатського запиту депутата міської ради Чернецького В.З. щодо надання копій документів, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію секретаря ради Капітули В.В. про депутатський запит депутата міської ради Чернецького В.З. щодо надання копій документів, взяти до відома, рішення зняти з контролю.

Міський голова І.О.Ольшевський