Р І Ш Е Н Н Я


Від 05 червня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12, пунктом а статті 141, Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України « Про оренду землі», розглянувши клопотання відкритого акціонерного товариства « Здолбунів- Фармація» про припинення права тимчасового користування на умовах оренди земельними ділянками, що були надані для обслуговування будівлі гаража по вулиці Фабрична, 1-б та аптечного кіоску по вулиці С. Бандери в зв’язку з добровільною відмовою, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Припинити право користування відкритому акціонерному товариству « Здолбунів - Фармація» земельними ділянками загальною площею 0,0059га.
( 59 м. кв.) по вул. С. Бандери , що надавалась для обслуговування аптечного кіоску та по вул. Фабричній 1- Б , що надавалась для обслуговування будівлі гаража в межах м. Здолбунів в зв’язку з добровільною відмовою та вилучити її до земель запасу м. Здолбунів.
2. Припинити дію договорів оренди земельних ділянок за № 09 від 16.03.2002 року та № 08 від 23.10.2003 року, що були укладені з відкритим акціонерним товариством « Здолбунів- Фармація».
3. Відкритому Акціонерному Товариству « Здолбунів -Фармація» укласти додаткову угоду припинення права користування земельними ділянками, що були надані для обслуговування будівлі гаража по вулиці Фабрична, 1-б та аптечного кіоску по вулиці С. Бандери.
4. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І. О. Ольшевський