Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 червня 2013 року

У відповідності до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, пункту 12 Розділу Х „Перехідні положення статтей 12, 134, 135, 136 Земельного кодексу України”, розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 35 від 06.02.2010 « Про державну експертизу документації із землеустрою», розглянувши заяву суб’єкта підприємницької діяльності Торайко Вікторії Миколаївни про виділення земельних ділянок для встановлення та обслуговування об’єкту торгівлі по вулиці Шевченка ( район гідропарку ), міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що будуть передаватися в оренду терміном на 5 (п’ять) років шляхом проведення земельних торгів (аукціонів):
- земельну ділянку загальною площею 0.02 гектара, по вулиці Шевченка (район гідропарку) для встановлення об’єкту комерційного призначення;
2. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п’ять) років шляхом проведення земельних торгів (аукціонів):
- земельну ділянку загальною площею 0.02 гектара, по вулиці Шевченка (район гідропарку) для встановлення об’єкту комерційного призначення;
3. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду шляхом проведення земельних торгів (аукціонів) до 01.06.2014, та провести у відповідності до статей 127, 128, 136 Земельного кодексу України.
4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки післярозроблення та погодження в установленому законом порядку подати для проведення державної землевпорядної експертизи у відповідності до Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації ”.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
6. Хід виконання перевірити в червні 2014 року.


Міський голова І.О.Ольшевський