Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 червня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтями 12,127,128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки суб’єкта підприємницької діяльності Шеметовської Лариси Геннадіївни, що була надана для обслуговування магазину по проспекту Цементників, 12, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ( кадастровий номер 5622610100:00:001:0260), що продається суб’єкту підприємницької діяльності Шеметовській Ларисі Геннадіївні для обслуговування магазину по проспекту Цементників, 12 .
2. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 11 213 ( одинадцять тисяч двісті тринадцять ) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 20.05.2013 року);
3. Продати земельну ділянку площею 160 квадратних метрів( 0,016 га.) за суму 11 213 ( одинадцять тисяч двісті тринадцять ) гривень, суб’єкту підприємницької діяльності Шеметовській Ларисі Геннадіївні (Ідентифікаційний код 2707117327) для обслуговування магазину по проспекту Цементників, 12.
4. Доручити міському голові в десятиденний термін укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Суб’єкту підприємницької діяльності Шеметовській Ларисі Геннадіївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
6. Суб’єкту підприємницької діяльності Шеметовській Ларисі Геннадіївні сплатити 100 % вартості земельної ділянки на протязі 3 ( трьох) днів після підписання договору купівлі-продажу.
7. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж або інше відчуження суб’єктом підприємницької діяльності Шеметовською Ларисою Геннадіївною земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.), та заступника міського голови Палія О.О.
9. Хід виконання перевірити в жовтні 2013 року.

Міський голова І.О.Ольшевський.