Р І Ш Е Н Н Я

від 09 жовтня 2013 року

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 “Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності“, наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби“, Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 № 125, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 937/5158 та Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за № 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 № 30), міська рада
В И Р І Ш И Л А :
Затвердити Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Здолбуніова згідно додатку.

Міський голова І.О.Ольшевський