Р І Ш Е Н Н Я
Від 09 жовтня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 39, 40, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою розроблений Здолбунівським районним виробничим відділом Рівненської регіональної філії Державного підприємства « Центр державного земельного кадастру» щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Бакрев Юлії Вікторівні цільове призначення якої змінюється для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд по вулиці Шевченка, 3 в межах міста Здолбунів, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(кадастровий номер 56 226 101 00:00: 006:0567) Бакрев Юлії Вікторівні у власність загальною площею 535 квадратних метрів (0,0535 гектара ) цільове призначення якої змінюється для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд по вулиця Шевченка, 3 в межах міста Здолбунів, за рахунок земель що перебувають у власності громадянки Бакрев Юлії Вікторівни для ведення особистого селянського господарства.
2. Передати громадянці Бакрев Юлії Вікторівні, яка проживає в місті Здолбунів вулиця Шевченка, 3 у власність земельну ділянку (кадастровий номер 56 226 101 00:00: 006:0567) загальною площею 535 квадратних метрів (0,0535 гектара) для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд по вулиці Шевченка, 3 за рахунок земель, що перебувають у власності громадянки Бакрев Юлії Вікторівни для ведення особистого селянського господарства.
3. З моменту отримання свідоцтв про право власності на земельну ділянку громадянкою Бакрев Юлією Вікторівною, державний акт Серія ЯК 024645 від 16.01.2012 року «На право власності на земельну ділянку громадянці Бакрев
Юлії Вікторівні» для ведення особистого селянського господарства в місті Здолбунів по вулиці Шевченка, 3 вважати таким, що втратив чинність.
4. Спеціалісту землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
5. Громадянці Бакрев Юлії Вікторівні земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням .
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський