Р І Ш Е Н Н Я

Від 09 жовтня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 141, 142, Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши заяву громадянина Тобяша Петра Петровича про припинення права тимчасового користування на умовах оренди земельної ділянки, що була надана для будівництва складського приміщення по вулиці Стефановича , в зв’язку добровільною відмовою, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити громадянину Тобяшу Петру Петровичу, який проживає в
місті Здолбунів по вулиці Богдана Хмельницького, 32, квартира 28 право тимчасового користування на умовах оренди земельної ділянки загальною площею 0,0278 гектара (договір за №040959600017 від 17.03.2009 року ), що була надана для будівництва складського приміщення по вулиці Стефановича в зв’язку з добровільною відмовою та вилучити її до земель запасу міста Здолбунова.
2. Громадянину Тобяшу Петру Петровичу укласти договір про розірвання договору оренди земельної ділянки від 17.03.2009 року за №040959600017 та провести його реєстрацію згідно чинного законодавства .
3. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І. О. Ольшевський