Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 грудня 2013 року

Керуючись пунктом 7, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою здійснення міською радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити план підготовки регуляторних актів на 2014 рік (додається).
2. На виконання статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» опублікувати план підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік в друкованих засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Максимчук В.В.), а організацію його виконання – на заступника міського голови Палія О.О.


Міський голова І.О.Ольшевський