Р І Ш Е Н Н Я

від 19 березня 2014 року


Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 93 Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву суб’єкта господарської діяльності Кривицької Таїсії Степанівни про припинення договору оренди на земельну ділянку по вулиці Фестивальна, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити договір оренди від 12.04.2002 року № 15 на земельну ділянку по вулиці Фестивальна площею 0,017 гектара, яка надавалась суб’єкту господарської діяльності Кривицькій Таїсії Степанівні для будівництва та обслуговування магазину по вулиці Фестивальній, в зв’язку з добровільною відмовою.
2. Договір оренди № 15 від 12.04.2002 року, вважати розірваним за згодою сторін з моменту прийняття даного рішення.
3. Спеціалісту землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.

Міський голова І.О.Ольшевський.