Р І Ш Е Н Н Я

від 10 липня 2015 року № 1422

 

        Відповідно до статей 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, з метою врегулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та отримання зауважень та пропозицій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування (додається).

2.Довести дане рішення до відома населення через засоби масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова Броніч А.Й.), а організацію виконання та контроль на спеціаліста 1 категорії інженера по будівництву Якубчика О.П.

 

Міський голова І.О.Ольшевський

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 10 .07.2015 року №1422

 

Порядок

проведення конкурсу на перевезення пасажирів

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування

1. Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування (далі - Порядок) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

2. Метою проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах є реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту, створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

3. Організацію проведення конкурсу (самостійно або із залученням на конкурсних умовах робочого органу) забезпечує організатор.

Робочий орган – підприємство (організація), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, залучене організатором на договірних умовах для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету.

4. Організатором на міських автобусних маршрутах загального користування, є виконавчий комітет Здолбунівської міської ради (далі – організатор).

5. Об'єктом конкурсу може бути:

1) маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення;

2) сукупність оборотних рейсів міського автобусного сполучення.

6. Об'єкт конкурсу визначається організатором.

7. Персональний склад конкурсного комітету затверджується рішенням організатора.

8. До складу конкурсного комітету входять представники організатора, відповідних органів виконавчої влади, відділу Державтоінспекції Здолбунівського РВ УМВС України у Рівненській області, тощо.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

9. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором.

Зі складу конкурсного комітету 50 відсотків становлять представники організатора, решта - представники інших установ, підприємств та організацій.

10. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

11. Члени конкурсного комітету:

1) беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

2) мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, підтвердженої документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

3) зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

12. У конкурсі на визначення автомобільного перевізника можуть брати участь усі автомобільні перевізники, що відповідають його умовам.

13. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

1) подали на розгляд документи неналежним чином оформлені чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2) визнані банкрутами, або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання;

3) не відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

4) не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу;

5) мають несплачені штрафні санкції, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

14. Організатор або робочий орган публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу: номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості;

2) умови конкурсу;

3) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

4) строк прийняття документів на конкурс;

5) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

6) місце та дату одержання бланків документів для участі в конкурсі;

7) місце, дату та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

8) розмір плати за участь у конкурсі;

9) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу;

10) форму анкети, яку заповнюють автомобільні перевізники відповідно до пункту 15 цих Умов.

15. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, що додається, і такі документи:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2) нотаріально засвідчену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, за формою, що додається;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з особливими потребами;

9) анкету за формою, що додається;

10) копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні повні два квартали;

11) довідку про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень, що, зокрема повинна містити відмітку про відсутність переобладнання з вантажного транспортного засобу та висновок про відповідність роботи перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, які надаються органами Державтоінспекції за місцем реєстрації перевізників-претендентів.

Організатор не менш як за дев'ять днів до дня проведення конкурсу забезпечує інформування відділу Державтоінспекції Здолбунівського РВ УМВС України у Рівненській області про перевізників-претендентів, які подали документи на конкурс.

Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження організатор або робочий орган.

16. Крім документів, визначених пунктом 15 цього Порядку, перевізник-претендент подає конкурсні пропозиції, які включають:

1) інвестиційний проект - зобов'язання щодо оновлення парку автобусів (обов'язково в разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу);

2) дані про рівень тарифів (або вартості проїзду), зниження вартості проїзду для окремих груп пасажирів;

3) відомості про додаткові сервісні послуги пасажирам під час перевезення згідно з цим Порядком;

4) інші документи, що на думку перевізника-претендента можуть мати значення під час конкурсу (за бажанням перевізника претендента).

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№2», який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

17. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора або робочого органу у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

18. Документи, які надійшли до організатора або робочого органу після встановленого строку, не розглядаються.

19. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви, і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

20. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, який зобов'язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

21. Будь-яка інформація про зміни умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу.

22. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 15 цього Порядку, перевіряється організатором або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

23. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

24. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані не в повному обсязі або несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізнику із зазначенням причин у письмовому вигляді.

25. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

1) наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

2) наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

3) наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами;

4) строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

5) наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

6) наявність та характеристика виробничої бази;

7) умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

8) умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

9) умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

10) досвід роботи перевізника-претендента, пов'язаної з відповідним видом перевезення;

11) наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

12) якість роботи автомобільного перевізника на цьому маршруті (у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу;

13) інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;

14) умови контролю за станом здоров'я водіїв.

26. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних перевізниками-претендентами згідно з переліком показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів, що додається, є підставою для визначення переможця конкурсу.

27. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними та внесення додаткових конкурсних пропозицій у письмовому вигляді.

28. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

29. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

30. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а також (для міжміського автобусного маршруту) свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

31. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менше половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

32. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіо запис.

33. У разі надходження під час проведення конкурсу додаткових даних, що потребують перевірки, та за неможливості перевірити їх одразу, конкурсний комітет може не прийняти рішення про результати конкурсу та перенести прийняття рішення на одне з наступних засідань, однак не пізніше ніж протягом 30 календарних днів. У цьому разі додаткова оплата перевізниками-претендентами не здійснюється і додаткові документи від них не приймаються.

34. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету, і подається організатору.

35. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

1) дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

2) прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

3) номери та назви об'єктів конкурсу;

4) найменування перевізників-претендентів;

5) додаткові конкурсні пропозиції перевізників-претендентів, що пропонувалися ними під час конкурсу і не містилися у поданих ними на конкурс у встановлений строк документах;

6) результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

7) рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце;

8) рішення про недопущення перевізника-претендента до участі в конкурсі, якщо воно мало місце.

36. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням організатора протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу, якщо результати конкурсу не оскаржувались.

37. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету надаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента організатором або робочим органом у 5-денний строк з дня проведення конкурсу.

38. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір (на міському та внутрішньообласному автобусних маршрутах) або видає дозвіл (на міжобласному автобусному маршруті) згідно з обов'язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення із замовником договору, договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

У договорі визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається, або дозволу, який видається за результатами конкурсу, становить від трьох до п'яти років.

Договір з переможцем конкурсу, у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається на один рік.

Дія договору не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.

39. Організатор має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації.

У такому разі перевізнику-претенденту, який подав недостовірну інформацію, не повертається плата за участь у конкурсі, а надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.

40. Організатор має право:

1) провести конкурс до моменту закінчення строку дії договору, однак не раніше ніж за три місяці до цього. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;

2) достроково розірвати договір автомобільного перевізника в разі:

порушення ним умов договору і укласти договір з автомобільним перевізником, який брав участь у відповідному конкурсі і посів друге місце, на строк до закінчення терміну дії договору, який було розірвано, а в разі його відмови чи відсутності – призначити до проведення конкурсу іншого автомобільного перевізника один раз на строк не більше як три місяці;

надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання ним недостовірної інформації;

порушення ним умов договору під час виконання перевезень на маршруті як перевізника, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце;

3) у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об'єктом конкурсу.

41. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор –та інші органи виконавчої влади в межах повноважень за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

42. Фінансування проведення конкурсу здійснюється організатором за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

Кошторис може розроблятися окремо за видами об'єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

1) кількість рейсів (маршрутів) в одному об'єкті конкурсу;

2) наявність в об'єкті конкурсу нових та діючих рейсів (маршрутів).

43. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

44. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

1) підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;

2) розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

3) організації приймання документів;

4) перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

5) аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

6) підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

7) доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;

8) подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;

9) технічного забезпечення конкурсу, оренди приміщень для його проведення;

10) виготовлення паспортів автобусних маршрутів.

45. Кошторис затверджує організатор.

Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.

У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша, ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор.

46. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок, визначений організатором.

47. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора (робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, за настання обставин, визначених пунктом 40 цього Порядку.

48. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

49. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

1) за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;

2) за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.

50. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися замовником протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані замовником спори вирішуються в порядку встановленому чинним законодавством України.

Секретар ради В.Капітула

Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування

Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" та оголошення виконавчого комітету Здолунівської міської ради __________________________________________________________________

____________________________________________ претендує на одержання права_____________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу № ______

Перелік маршрутів та/або рейсів

Початкова та кінцева зупинки маршруту Номер маршруту (оборотного рейсу) за напрямками Час відправлення автобусів за напрямками Відстань, км Режим руху

прямий зворотній прямий зворотній

І. Загальні дані

Повне найменування суб'єкта господарювання

Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання

Телефон Факс

Мобільний телефон

Контактна особа

II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна Поштовий індекс

Область

Район

Місто (село)

Вулиця

Будинок Корпус Квартира

III. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

у

МФО

IV. Додаткова інформація

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Перелік документів, що додаються до заяви

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

 спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

 згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу, визначених організатором;

 з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

 всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

 на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

 у разі визнання переможцем згоден укласти договір.

"____" __________ 20____ р. ______________ ______________________________

(підпис заявника) (прізвище, ім'я та по батькові)

МП

Заяву прийнято "____" ______ 20____ р. ________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада та підпис особи, яка прийняла документи) та внесено за № _________ до журналу обліку.

Додаток 2

до Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування

АНКЕТА

до заяви про участь у конкурсі, оголошеному

в ______________________________________

Найменування показника Зазначення кількості

Кількість років Кількість зірочок комфортності

Характеристика перевізника-претендента:

1. 1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю,

співвласністю або взяті в лізинг ________

Для міжміських перевезень (категорія М3 класу В, ІІІ), місць для сидіння ________

– марка, модель, кількість автобусів, одиниць ________

– марка, модель, кількість автобусів, одиниць ________

– марка, модель, кількість автобусів, одиниць ________

– марка, модель, кількість автобусів, одиниць ________

Необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватись відповідно до чинних договорів (дозволів) ________

для міських, приміських перевезень (загальна місткість): ________

– марка, модель, кількість автобусів, одиниць ________

– марка, модель, кількість автобусів, одиниць ________

– марка, модель, кількість автобусів, одиниць ________

необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватись відповідно до чинних договорів (дозволів) ________

2) строк експлуатації (повні роки з року виготовлення), що заявлені на конкурс, та наявність свідоцтв відповідності автобусів параметрам комфортності (на міжміських маршрутах):

автобус 1 ________ ________

автобус 2 ________ ________

автобус 3 ________ ________

2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб ________

3. Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів ________

Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу, які здійснюють щоденний огляд стану здоров'я водіїв ________

Наявність сертифіката відповідності Серія ______________

№ _________________

«_____» _____________ 20____ року

________________ ____________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові особи, що заповнила анкету)

М.П.

Додаток 3

до Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування

ПЕРЕЛІК

показників нарахування балів за системою оцінки

пропозицій перевізників-претендентів

п/п Показники, які оцінюються конкурсним комітетом, та механізм нарахування балів Кількість балів

1. Характеристика роботи перевізника-претендента:

- сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень, місць:

- для приміських перевезень (загальна місткість):

від 300 до 400 включно

понад 400 +6

+10

2. Строк експлуатації автобусів (повних років з року виготовлення), роки:

для приміських перевезень:

до 1

від 1 до 4 включно

від 4 до 7 включно

(середньозважена величина для автобусів, що заявлені на конкурс)

+6

+4

+2

3. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб:

для приміських перевезень:

від 50 до 100 включно

від 100 до 150 включно

понад 150 +6

+8

+10

4. Наявність:

не менш як трьох працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

не менш як двох працівників, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

+ 5

+ 4

бали нараховуються у разі:

- якщо працівники, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів, та працівники, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв, працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу;

- розміщення матеріально-технічної бази на відстані не більш як 100 кілометрів від місця формування оборотного рейсу)

5. Робота перевізника-переможця попереднього конкурсу не менше передбаченого договором (дозволом) строку на маршруті (маршрутах), що є об'єктом конкурсу

(бали не надаються у разі роботи в статусі тимчасового перевізника (або перевізника, що виконував перевезення як претендент, що посів друге місце, протягом менш як два з половиною роки)

+11

6. Наявність протягом року до дати оголошення конкурсу дорожньо-транспортних пригод:

з вини водія перевізника, у яких є загиблі

з вини водія перевізника, у яких є постраждалі, якщо коефіцієнт к >= і 0,1

к=Р/а

де P - кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-претендента протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю у сфері автомобільного транспорту, які входять до складу конкурсного комітету); a - кількість автобусів на момент оголошення конкурсу - 14

- 6

7. Наявність сертифіката відповідності послуг +4