Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 жовтня 2011 року № 308

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність шляхом
викупу та погодження звіту про експертну грошову
оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення та продаж вказаної земельної ділянки
Приватному сільськогосподарському підприємству
племінного птахівництва «Здолбунівське»

 

Розглянувши проект землеустрою розроблений Приватним підприємством „ Експерт-Рівне-Земля ” щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу Приватному сільськогосподарському підприємству племінного птахівництва «Здолбунівське» та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування будівлі магазину по вулиці 8 Березня, 13, та керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,127,128 Земельного кодексу України, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0.093 гектара у власність шляхом викупу Приватному сільськогосподарському підприємству племінного птахівництва «Здолбунівське» для обслуговування будівлі магазину по вулиці 8 Березня, 13 в місті Здолбунів за рахунок земель запасу Здолбунівської міської ради
2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що продається Приватному сільськогосподарському підприємству
Племінного птахівництва «Здолбунівське» для обслуговування будівлі магазину по вулиці 8 Березня, 13за рахунок земель запасу Здолбунівської міської ради
3. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 7225 гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 02 вересня 2011 року);
4. Продати земельну ділянку площею 0.0093 га за суму 7225 гривень, Приватному сільськогосподарському підприємству племінного птахівництва «Здолбунівське» для обслуговування будівлі магазину по вулиці 8 Березня, 13 в місті Здолбунів за рахунок земель запасу Здолбунівської міської ради .
5. Доручити міському голові в десятиденний термін укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
6. Приватному сільськогосподарському підприємству племінного птахівництва «Здолбунівське» виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
7. Приватному сільськогосподарському підприємству племінного птахівництва «Здолбунівське» сплатити 100 % вартості земельної ділянки на протязі 3 ( трьох) днів після підписання договору купівлі-продажу.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.), та заступника міського голови Палія О.О.
9. Хід виконання перевірити в листопаді 2011 року.

Міський голова І.О.Ольшевський.