Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 жовтня 2011 року № 310

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду релігійній громаді Общини
євангельських християн-баптистів незалежної Церкви
«Світло-Євангелії» для обслуговування культового будинку
по вулиці Грушевського, 15 в межах міста Здолбунів.

 

Розглянувши проект землеустрою розроблений Державним підприємством «Центр Державного земельного кадастру » щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 ( п’ять ) років релігійній громаді Общини євангельських християн-баптистів незалежної Церкви «Світло-Євангелії» для обслуговування культового будинку по вулиці Грушевського, 15 в межах міста Здолбунів, керуючись статтями 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,124,125,126, Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 784 квадратних метрів (0.0784гектара) в оренду терміном на 5 ( п’ять ) років релігійній громаді Общини євангельських християн-баптистів незалежної Церкви» Світло-Євангелії» для обслуговування культового будинку по вулиці Грушевського, 15 в межах міста Здолбунів, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови ( під будівлями і дворами).
2. Передати земельну ділянку загальною площею 784 квадратних метрів (0.0784гектара) в оренду терміном на 5 ( п’ять ) років релігійній громаді Общини євангельських християн-баптистів незалежної Церкви» Світло-Євангелії» для обслуговування культового будинку по вулиці Грушевського, 15 в межах міста Здолбунів, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови ( під будівлями і дворами).
3. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 1 % від нормативної грошової оцінки земель міста.

4. Релігійній громаді Общини євангельських християн-баптистів незалежної Церкви «Світло-Євангелії» в місячний термін укласти договір на оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.
5. Встановити , що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.
6. Релігійній громаді Общини євангельських христися-баптистів незалежної Церкви» Світло-Євангелії»земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням .
7. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
9. Хід виконання перевірити в листопаді 2011 року.


Міський голова І. О. Ольшевський