Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 жовтня 2011 року 

 

Розглянувши клопотання Районної ради ветеранів про продовження дії договорів оренди для ведення городництва та керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.12,36 Земельного кодексу України, ст.27 Закону України „Про оренду землі”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити дію договорів оренди землі для ведення індивідуального городництва терміном на 3 (три ) роки:

- Районній раді ветеранів, на земельну ділянку площею 2,8 га. по вул. І. Богуна до 1.01.2012 року відповідно до договору № 87-95 –ГТК від 27.02.1995 року;

2. Районній раді ветеранів використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням.

3. Орендну плату встановити в розмірі 4.5 (чотири цілих п’ять десятих ) гривні за 0,01 га в рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О


Міський голова І.О.Ольшевський.