Р І Ш Е Н Н Я
Від 08 червня 2010 року 

Відповідно до пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи п.3 ст.15 Закон України «Про доступ до публічної інформації», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до Регламенту Здолбунівської міської ради :
1.1 пункт 18.3 викласти у наступній редакції : «Пропозиції до плану роботи подаються в організаційний відділ не пізніше як за 25 днів до сесії, на якій має затверджуватися план. Працівники загального відділу під керівництвом секретаря міської ради складають проект плану роботи і готують проект рішення про план роботи міської ради на рік»;
1.2 пункт 19.2 викласти у наступній редакції: «Секретар міської ради за погодженням міського голови заздалегідь повідомляє депутатів про час і місце проведення чергової сесії міської ради. Повідомлення про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніше як за 20 робочих днів до її відкриття»;
1.3 пункт 19.3 викласти у наступній редакції: «Проекти рішень та інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд чергової сесії, доводяться до відома депутатів не пізніше як за 20 робочих днів до початку сесії міської ради, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради».

1.4 пункт 19.5 викласти у наступній редакції: «Сесія міської ради за звичайних обставин скликається не пізніше як за 25 робочих днів після надходження пропозиції про її скликання, а у виняткових випадках (введення надзвичайного стану, стихійне лихо, аварія тощо) не пізніш як на наступний день. Повідомлення про скликання такої сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 1 день до її відкриття з зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд сесії».

1.5 пункт 21.1 викласти у наступній редакції: «Проект порядку денного повідомляється депутатам не пізніше, як за 20 робочих днів до відкриття чергової сесії шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті міської ради».
1.6 пункт 21.4 викласти у наступній редакції: «Подання депутатів чи груп та фракцій, які стосуються певних питань порядку денного чергового пленарного засідання, подаються секретарю міської ради не пізніше як за 25 робочих днів до проведення чергового пленарного засідання. Ці пропозиції повинні відповідати вимогам цього Регламенту щодо підготовки питань до розгляду на пленарному засіданні міської ради. Подання, що надійшли несвоєчасно, вважаються такими, що подані на наступне пленарне засідання міської ради. Те ж саме стосується і подань про скасування попередніх рішень міської ради.
Пропозиції до проектів рішень з питань, що розглядаються у повторному читанні депутат подає до організаційного відділу в тому ж порядку, що й інші проекти згідно з вищевказаними вимогами цього Регламенту».

1.7 пункт 21.6 викласти у наступній редакції: «Проекти рішень, інші документи і матеріали доводяться до відома депутатів не пізніше ніж за 20 робочих днів до відкриття чергової сесії шляхом оприлюднення їх на офіційному веб-сайті міської ради».

1.8 пункт 21.7 викласти у наступній редакції: «Проект рішення, наданий депутатам менше ніж за 20 днів до пленарного засідання, не може вноситись до порядку денного чергового пленарного засідання. У виняткових випадках, про які зазначено у даному Регламенті, проект рішення із обґрунтуванням головуючим на пленарному засіданні вноситься за рішенням міської ради у скорочений термін».

1.9 пункт 29.2 викласти у наступній редакції: «Рішення міської ради, що встановлюють норми, правила, які обов’язкові для виконання всіма суб’єктами місцевого самоврядування, вважаються рішеннями нормативно-правового характеру (Наприклад: “Про місцеві податки і збори”, “Про ставки земельного податку”, “Про правила забудови міста” тощо).
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення їх в дію».
2.Зміни до регламенту вступають в дію з моменту їх прийняття.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку (голова Шевченко М.О.) та секретаря ради Капітулу В.В.

Міський голова І.О.Ольшевський