Р І Ш Е Н Н Я

від 8 червня 2011 року

 

Розглянувши Протести прокурора Здолбунівського району № 65-746 вих.11 на рішення Здолбунівської міської ради № 218 від 25.07.2007 року та № 65-725 вих.11 на рішення Здолбунівської міської ради № 476 від 15.08.2007 року, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами, статтею 11 Закону України « Про оренду державного та комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» із змінами, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести такі зміни у Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду та орендних ставок за нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста, затвердженої рішенням міської ради від 15 серпня 2007 року:
1.1. Пункт 6 доповнити абзацом третім такого змісту:
« Оцінка об’єкта оренди передує укладанню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
1.2. Пункт 19 визнати таким, що втратив чинність.
2. Додаток 3 до рішення міської ради від 15 серпня 2007 року № 476 «Порядок проведення експертної оцінки будівель, споруд та приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади міста» скасувати.
3. Оцінку об’єктів оренди проводити у відповідності до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 із змінами.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч), а організацію його виконання на заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський