Р І Ш Е Н Н Я
Від 21 грудня 2011 року 

Розглянувши заяву громадянина Забродського Валерія Олександровича про продовження дії договору оренди земельної ділянки, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 33 Закону України „Про оренду землі” статтями 12,93 Земельного кодексу України, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити дію договорів оренди земельної ділянки терміном до 01.01.2017 року громадянину Забродському Валерію Олександровичу на земельну ділянку площею 15 метрів квадратних (0.0015 гектара) по вулиці Шкільна, 40, надану в оренду для добудови до вхідного тамбуру до промислового магазину ( договір оренди № 0406596000949 від 29.11.2006 року);
2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % відсотків від нормативної грошової оцінки земель. Інші істотні умови договорів оренди залишити в силі.
3. Зобов’язати вище зазначеного громадянина укласти договір на вивіз сміття з товариством з обмеженою відповідальністю «Комунальних підприємств» до 01.02.2012 року.
4. Громадянину Забродському Валерію Олександровичу в місячний термін з міською радою укласти додаткову угоду до основного договору оренду земельної ділянки та провести її державну реєстрацію.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
6. Хід виконання перевірити в лютому 2012 року.

Міський голова І.О. Ольшевський