Р І Ш Е Н Н Я
Від 21 грудня 2011 року 

 

Розглянувши заяву громадянина Коваленка Володимира Івановича про продовження дії договору оренди для ведення городництва та керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 36 Земельного Кодексу України, статтею 27 Закону України „Про оренду землі”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити громадянину Коваленку Володимиру Івановичу, який проживає в м. Здолбунів вул. О. Ольжича, 16 дію договору оренди землі № 3-06-Г від 11.07.2006 року на земельну ділянку площею 0.0551 га. по вул. О. Ольжича для ведення індивідуального городництва терміном на 3 (три ) роки до 01.01.2015 року.
2. Громадянину Коваленку Володимиру Івановичу використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням.
3. Орендну плату встановити в розмірі 4,5 (чотири цілих п’ять десятих ) гривні за 0,01 га в рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О

Міський голова І.О.Ольшевський